Παρεχόμενοι σταθμοί εκπαίδευσης του γραφείου Υγιεινής και ασφάλειας. 

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εκτίθενται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους σε διάφορους κινδύνους, ανάλογα με το χώρο και το είδος της  εργασίας. 
Προϋπόθεση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί η προστασία των εργαζομένων από  επαγγελματικούς κινδύνους που ελλοχεύουν στους χώρους εργασίας των νοσοκομείων.

Κίνδυνοι από Πυρκαγιά
Πυροπροστασία, 
Mέτρα πρόληψης-καταστολής πυρκαγιάς

Βασικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων 
στην Υγειονομική Μονάδα του

Ζαφειριάδη Θεόδωρου