Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσ/κης Υπηρεσίας Γ.Ν. Ξάνθης

Η δεοντολογία αποτελεί προϊόν της ηθικής: επιχειρεί να συγκεκριμενοποιήσει ορισμένες αρχές της ηθικής και να τις μετατρέψει σε κανόνες

Τι είναι τα Μ.Α.Π ; Είναι το σύνολο εξειδικευμένου ρουχισμού ή εξοπλισμού που φοριέται από έναν εργαζόμενο για προστασία από λοιμώδη νοσήματα και υλικά
Ο τύπος των Μ.Α.Π. που χρησιμοποιείται είναι βασισμένος στα επίπεδα πρόληψης που απαιτούνται κατά ασθένεια, ώστε να μειώνονται και οι επιπτώσεις της.