Η υγιεινή των χεριών αποτελεί βασικό παράγοντα για την: 
Ασφάλεια ασθενών
Πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων 
Προστασία ασθενών από τον αποικισμό με παθογόνους μικροοργανισμούς 
Αποτροπή εξάπλωσης των πολυανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων