Μαθήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης προς τους υπαλλήλους του. 

Ενημέρωση - εκπαίδευση του γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορά όλο το προσωπικό του Γ.Ν.Ξ. 

Το Γ.Ν.Ξ. ως απολύτως συμμορφωμένος φορέας οφείλει να παράσχει την απαραίτητη ενημέρωση και εκπαίδευση στο προσωπικό του σχετικά με τον Ευρωπαϊκό κανονισμο προστασίας προσωπικών δεδομένων του GDPR. 

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε εκπαιδευτικά βίντεο της δικηγόρου Κας. Καραπατσιά που μας εξηγεί πως ωφείλουμε να προστατεύουμε τα "δεδομένα υγείας" και να εξυπηρετήσουμε τα δικαιώματα των ασθενών.