Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

από Moodle Administrator -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Από τις 20/12/2023 έχει ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής ασύγχρονης εκπαίδευσης.