Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

by Moodle Administrator -

Από τις 20/12/2023 έχει ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής ασύγχρονης εκπαίδευσης.